قــیــمــت پـروفـیـل ساختمانــی

آخرین به روز رسانی : امروز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
واحد
وزن
قیمت (ریال )
1
20×20
2
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
7
377/000
2
30×30
2
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
10
371/500
3
40×40
2
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
15
371/500
4
60×40
2
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
19
371/500
5
80×40
2
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
23
371/500
6
20×20
2.5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
9.4
373/000
7
30×30
2.5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
14
371/000
8
30×50
2.5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
19
371/000
9
50×50
2.5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
24
371/000
10
60×60
2.5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
29
371/000
11
40×40
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
23
371/000
12
70×70
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
40
371/000
13
80×80
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
46.2
371/000
14
90×90
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
51
371/000
15
100×100
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
57.6
371/000
16
135×135
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
76.3
371/000
17
40×40
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
30
371/000
18
50×50
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
37.7
371/000
19
60×60
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
45.3
371/000
20
90×90
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
68
371/000
21
120×120
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
90.5
371/000
22
135×135
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
101.7
371/000
درخواست مشاوره

زهــرا راد

استعـلام و مشـاوره رایـگان

02168517000