قیمت میلگرد بستر

  • قیمت میلگرد بستر

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت میلگرد بستر

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت (ریال )
1
5/5
3 متری
شاخه
بنگاه تهران
283/000
2
11
3 متری
شاخه
بنگاه تهران
301/000
3
15
3 متری
شاخه
بنگاه تهران
315/000
Call Now Button02168517000