• قیمت روز عایق الاستومری> عایق لوله ای سوپر فلکس

آخرین به روز رسانی : امروز

 • قیمت روز عایق الاستومری> عایق لوله ای سوپر فلکس

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
سایز (اینچ)
محل بارگیری
واحد
قیمت 9میل (ریال)
قیمت 13میل (ریال)
قیمت 19میل (ریال)
قیمت 25میل (ریال)
1
16
"5/8
بنگاه تهران
متر
220/000
370/000
650/000
-
2
20
-
بنگاه تهران
متر
270/000
430/000
770/000
1/380/000
3
22
"1/2
بنگاه تهران
متر
290/000
450/000
800/000
1/380/000
4
25
"3/4
بنگاه تهران
متر
310/000
480/000
830/000
1/440/000
5
28
-
بنگاه تهران
متر
370/000
550/000
930/000
1/570/000
6
32
-
بنگاه تهران
متر
420/000
580/000
990/000
1/750/000
7
35
"1
بنگاه تهران
متر
480/000
660/000
1/110/000
1/870/000
8
42
"1/4 1
بنگاه تهران
متر
600/000
790/000
1/260/000
2/090/000
9
48
"1/2 1
بنگاه تهران
متر
700/000
900/000
1/390/000
2/270/000
10
60
"2
بنگاه تهران
متر
830/000
1/150/000
1/670/000
3/250/000
11
76
"1/2 2
بنگاه تهران
متر
1/000/000
1/420/000
2/090/000
3/870/000
12
89
"3
بنگاه تهران
متر
1/150/000
1/630/000
2/720/000
5/090/000
13
114
"4
بنگاه تهران
متر
1/420/000
1/860/000
3/140/000
6/030/000
 • خدمات عایق های لوله ای

آخرین به روز رسانی : امروز

 • خدمات عایق های لوله ای

آخرین به روز رسانی : امروز

عملیات
قیمت هر متر طول (ریال)
عملیات
قیمت هر متر طول (ریال)
اجرای روکش آلومینیوم 130 میکرون
500/000
اجرای روکش آلومینیوم 170 میکرون مسلح به فایبر گلاس
550/000
اجرای روکش آلومینیوم 230 میکرون
880/000
اجرای روکش آلومینیوم 230 میکرون مسلح به فایبر گلاس
1/300/000
 • قیمت روز عایق الاستومری> عایق رولی سوپر فلکس

آخرین به روز رسانی : امروز

 • قیمت روز عایق الاستومری> عایق رولی سوپر فلکس

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
ضخامت
عرض
متراژ هر رول
قیمت هر متر مربع (ریال)
قیمت هر رول (ریال)
1
6 میل
1 متر
30 متر
1/920/000
57/600/000
2
9 میل
1 متر
20 متر
2/120/000
42/400/000
3
13 میل
1 متر
14 متر
2/880/000
40/320/000
4
16 میل
1 متر
12 متر
3/750/000
45/000/000
5
19 میل
1 متر
10 متر
4/400/000
44/000/000
6
25 میل
1 متر
8 متر
7/200/000
57/600/000
7
32 میل
1 متر
6 متر
9/800/000
58/800/000
8
40 میل
1 متر
4 متر
14/000/000
56/000/000
 • ملزومات عایق

آخرین به روز رسانی : امروز

 • ملزومات عایق

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
شرح کالا
واحد
ابعاد
قیمت واحد (ریال)
1
چسب مایع مخصوص عایق 3کیلویی
قوطی
2/75 کیلوگرم
8/500/000
2
نوار برزنتی 5سانتی
حلقه
22/5 متر طول
1/300/000
3
نوار آلومینیومی ساده 5سانتی
حلقه
45 متر طول
2/200/000
4
نوار آلومینیومی ساده 10سانتی
حلقه
45 متر طول
4/400/000
5
نوار درزگیر آلومینیومی 170 میکرون 5سانتی
حلقه
45 متر طول
2/700/000
6
نوار درزگیر آلومینیومی 170 میکرون 10سانتی
حلقه
45 متر طول
5/400/000
7
نوار درزگیر الاستومری 5سانت 3میل
حلقه
10 متر طول
1/200/000
8
نوار درزگیر الاستومری 3سانت 3میل
حلقه
10 متر طول
790/000
9
نوار درزگیر الاستومری 5سانت 6میل
حلقه
10 متر طول
2/640/000
10
نوار درزگیر الاستومری 3سانت 6میل
حلقه
10 متر طول
1/570/000
 • اجرت خدمات

آخرین به روز رسانی : امروز

 • اجرت خدمات

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
شرح کالا
واحد
قیمت (ریال)
1
پشت چسب دار ساده
متر مربع
550/000
2
پشت چسب دار نخ دار
متر مربع
1/150/000
3
روکش آلومینیوم 130 میکرون
متر مربع
700/000
4
روکش آلومینیوم 170 میکرون مسلح
متر مربع
1/200/000
5
روکش آلومینیوم 230 میکرون
متر مربع
1/800/000
 • قیمت روز عایق الاستومری> عایق لوله ای K-FLEX

آخرین به روز رسانی : امروز

 • قیمت روز عایق الاستومری> عایق لوله ای K-FLEX

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز لوله فولادی (اینچ)
سایز لوله مسی (اینچ)
قطر داخلی عایق (میلیمتر)
واحد
قیمت 9میل (ریال)
قیمت 13میل (ریال)
قیمت 16میل (ریال)
قیمت 19میل (ریال)
قیمت 25میل (ریال)
قیمت 32میل (ریال)
1
-
"1/4
6
متر
168/950
299/750
430/550
561/350
850/200
-
2
-
"3/8
9
متر
190/750
325/910
463/250
599/500
970/100
-
3
-
"1/2
12
متر
201/650
348/800
495/950
643/100
1/035/500
-
4
-
"5/8
16
متر
218/000
370/600
523/200
675/800
1/155/400
-
5
-
"3/4
18
متر
250/700
414/200
577/700
741/200
1/242/600
-
6
-
-
20
متر
272/500
436/000
615/850
795/700
1/362/500
2/060/100
7
"1/2
"7/8
22
متر
299/750
490/500
654/000
828/400
1/427/900
2/169/100
8
-
-
25
متر
316/100
512/300
686/700
861/100
1/493/300
2/321/700
9
"3/4
"1/8 1
28
متر
376/050
577/700
752/100
959/200
1/624/100
2/496/100
10
-
-
32
متر
425/100
599/500
806/600
1/024/600
1/809/400
2/888/500
11
"1
"3/8 1
35
متر
490/500
686/700
915/600
1/144/500
1/940/200
3/139/200
12
-
-
40
متر
599/500
741/200
991/900
1/242/600
1/994/700
3/324/500
13
"1/4 1
"5/8 1
42
متر
621/300
817/500
1/057/300
1/308/000
2/169/100
3/575/200
14
"1/2 1
"7/8 1
48
متر
719/400
926/500
1/188/100
1/438/800
2/354/400
4/000/300
15
-
-
50
متر
795/700
1/035/500
1/297/100
1/569/600
2/496/100
4/327/300
16
-
"1/8 2
54
متر
828/400
1/122/700
1/384/300
1/656/800
3/204/600
4/763/300
17
"2
-
60
متر
861/100
1/188/100
1/460/600
1/733/100
3/368/100
5/210/200
18
-
-
63
متر
937/400
1/308/000
1/569/600
1/820/300
3/629/700
5/395/500
19
-
"5/8 2
67
متر
981/000
1/362/500
1/645/900
1/940/200
3/869/500
5/766/100
20
"1/2 2
"7/8 2
76
متر
1/035/500
1/471/500
1/820/300
2/169/100
4/011/200
6/463/700
21
-
-
80
متر
1/111/800
1/613/200
2/125/500
2/637/800
4/894/100
6/834/300
22
"3
-
89
متر
1/188/100
1/689/500
2/234/500
2/823/100
5/275/600
7/139/500
23
-
-
100
متر
1/308/000
1/798/500
2/398/000
2/997/500
5/646/200
7/619/100
24
"4
-
114
متر
1/471/500
1/929/300
2/594/200
3/259/100
6/256/600
8/087/800
25
"5
-
141
متر
1/733/100
2/365/300
3/052/000
3/749/600
8/142/300
-
26
"6
-
168
متر
1/874/800
2/725/000
3/477/100
4/229/200
9/428/500
-
 • خدمات

آخرین به روز رسانی : امروز

 • خدمات

آخرین به روز رسانی : امروز

عملیات
قیمت هر متر طول (ریال)
عملیات
قیمت هر متر طول (ریال)
اجرای روکش آلومینیوم 130 میکرون
381/500
اجرای روکش آلومینیوم 130 میکرون مسلح
392/400
اجرای روکش آلومینیوم 230 میکرون
490/500
اجرای روکش آلومینیوم 230 میکرون مسلح
763/000
 • قیمت روز عایق الاستومری> عایق رولی K-FLEX

آخرین به روز رسانی : امروز

 • قیمت روز عایق الاستومری> عایق رولی K-FLEX

آخرین به روز رسانی : امروز

عایق های رولی K-FLEX ST از جنس NBR
عایق های رولی K-FLEX HT از جنس EPDM
ضخامت (میلیمتر)
متراژ رول (متر مربع)
قیمت (ریال)
ضخامت (میلیمتر)
متراژ رول (متر مربع)
قیمت (ریال)
3
60
1/079/100
-
-
-
6
30
2/071/000
6
30
4/087/500
9
20
2/278/100
9
20
5/014/000
13
14
3/041/100
13
14
7/085/000
16
12
3/804/100
16
12
8/393/000
19
10
4/567/100
19
10
10/235/100
25
8
7/292/100
25
8
11/979/100
30
6
9/265/000
-
-
-
32
6
9/919/000
-
-
-
40
4
12/971/000
-
-
-
50
4
14/061/000
-
-
-
 • عایق رولی K-FLEX ST شانه تخم مرغی

آخرین به روز رسانی : امروز

 • عایق رولی K-FLEX ST شانه تخم مرغی

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
ضخامت (میلیمتر)
متراژ رول (مترمربع)
قیمت (ریال)
1
19
8
3/804/100
2
25
6
4/567/100
 • پانل عایق های صوتی K-FONIK Opencell H

آخرین به روز رسانی : امروز

 • پانل عایق های صوتی K-FONIK Opencell H

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
ضخامت (میلیمتر)
ابعاد (میلیمتر)
قیمت (ریال)
1
10
1000×1000
2/496/100
2
15
1000×1000
3/215/500
3
20
1000×1000
4/240/100
4
25
1000×1000
5/439/100
5
30
1000×1000
6/420/100
 • اجرت خدمات عایق های رولی K-FLEX

آخرین به روز رسانی : امروز

 • اجرت خدمات عایق های رولی K-FLEX

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
شرح کالا
واحد
قیمت (ریال)
1
پشت چسب دار ساده
متر مربع
763/000
2
پشت چسب دار مسلح (چسب الیاف دار)
متر مربع
817/500
3
روکش آلومینیوم 130 میکرون ساده
متر مربع
817/500
4
روکش آلومینیوم 230 میکرون ساده
متر مربع
1/417/000
5
روکش آلومینیوم 130 میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)
متر مربع
970/100
6
روکش آلومینیوم 130 میکرون مسلح مشکی (روکش با الیاف نسوز)
متر مربع
1/362/500
7
روکش آلومینیوم 230 میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)
متر مربع
2/169/100

قیمت عایق الاستومری

هر آنچه باید از قیمت عایق الاستومری بدانید

قبل از اینکه درباره قیمت روز عایق الاستومری اطلاعاتی کسب کنید بهتر است در ابتدا با عایق الاستومری بیشتر آشنا شوید. این عایق یک نوع عایق حرارتی و برودتی است که از مواد سلول بسته و انعطاف‌پذیر به نام EPDM ساخته می‌شود. در این مطلب، قصد داریم به شما در مورد قیمت عایق الاستومری آگاهی دهیم و بگوییم این عایق می‌تواند جایگزینی مناسب برای انواع عایق‌های سنتی باشد و دارای خصوصیات فنی بالایی است که در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، نفتی، خودروسازی و کارخانه‌ها استفاده می‌شود. 

محصولات بازار آیرون

گروه صنعتی بازار آیرون نماینده ای مورد اعتماد در زمینه فروش آهن آلات

قیمت لحظه ای

قیمت لحظه ای

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

محصولات بازار آیرون - قیمت عایق الاستومری 1
محصولات بازار آیرون - قیمت عایق الاستومری 3
محصولات بازار آیرون - قیمت عایق الاستومری 2
محصولات بازار آیرون - قیمت عایق الاستومری 4

عایق الاستومری چیست؟

 

عایق‌ها نقش بسیار مهمی در حفظ انرژی و کاهش هدررفت حرارت در ساختمان‌ها و تجهیزات صنعتی دارند. یکی از عایق‌های محبوب و مورد استفاده در این زمینه، عایق الاستومری است.

به دلیل استفاده در صنایع مختلف قیمت عایق الاستومری از اهمیت زیادی برخوردار است. عایق الاستومری یک لاستیک مصنوعی است که دارای ساختار سلول بسته یا سلول باز می‌باشد و به شکل رولی و لوله‌ای تولید می‌شود. این نوع عایق با ویژگی‌های منحصر به فردی همچون انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به عایق‌های سخت مانند پشم شیشه و پشم سنگ می‌آید. این ویژگی باعث کاهش احتمال ترک خوردگی و شکستگی متریال‌های حساس در تجهیزات مختلف می‌شود. همچنین، عایق الاستومری فاقد فیبر بوده و ترکیبات آلی فرار (VOC) کمتری نسبت به عایق‌های دیگر دارد که از جمله مزایای آن محسوب می‌شود. از ویژگی‌های مهم عایق الاستومری، انعطاف‌پذیری آن است که نسبت به عایق‌های سخت مانند شیشه سلولی، پلی‌ایزو و فوم فنولیک، کمتر حساس به ترک خوردگی و شکستگی می‌باشد و در نتیجه، متریال‌های حساس را حفظ می‌کند.

چگونه از خدمات بازار آیرون استفاده کنیم؟

چگونه از خدمات بازار آیرون استفاده کنیم؟
چگونه از خدمات گروه صنعتی بازار آیرون بهره‌مند شویم؟
بهترین و به روز ترین قیمت عایق الاستومری با بازار آیرون

بهترین و به روز ترین قیمت عایق الاستومری با بازار آیرون

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت انواع عایق الاستومری، با ما در تماس باشید.

سوالات متداول

بله، عایق الاستومری در تنوع ضخامت‌ها و اندازه‌ها با توجه به نیازهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به محیط‌های مختلف مقاومت کند.

بله، عایق الاستومری به علت خواص حرارتی و مقاومت به رطوبت، در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند هزینه‌های انرژی را کاهش دهد.

خیر، عایق الاستومری فاقد فیبر بوده و کمترین میزان VOC را از بین عایق‌ها دارد که از جمله این ویژگی‌ها می‌باشد و به محیط زیست آسیب نمی‌رساند.

برای انتخاب عایق الاستومری مناسب، به نیازها و کاربردهای خاص خود توجه کنید و از عایق‌های با کیفیت و استاندارد استفاده کنید.

خیر، نصب عایق الاستومری نیاز به تخصص و تجهیزات ویژه ندارد و به راحتی قابل انجام است. این امر معمولاً توسط کارگران عایق‌کاری انجام می‌شود.

سوالات متداول

چرا به ما اعتماد کنید؟

تیم فنی خبره

تیم فنی خبره

گروه بازار آیرون، یک تیم حرفه‌ای و با تجربه در زمینه ی آهن، با هدف تسهیل معاملات و تبادلات آهن در ایران و به عنوان یک منبع اطلاعات معتبر در این صنعت، فعالیت می‌کند.

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

بازار آیرون با تضمین قیمت و کیفیت، به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای مشتریان خود شناخته می‌شود. تمرکز گروه بازار ایرون بر روی ارائه‌ی محصولات و خدمات با کیفیت بالا و قیمت منصفانه است.

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان

گروه بازار آیرون با ارائه پشتیبانی رایگان و کامل پس از خرید، به مشتریان خود اطمینان می‌دهد که همواره در کنار آنها خواهد بود. تیم پشتیبانی ما مشتریان را در استفاده از محصولات یاری می کند. ‌ ‌

بکارگیری ماشین آلات روز

بکارگیری ماشین آلات روز

گروه بازار آیرون با بکارگیری ماشین‌آلات مدرن و پیشرفته، تلاش می‌کند تا خدمات با کیفیت و بهترین نتیجه را به مشتریان خود ارائه دهد. ما در فعالیت‌هایمان از ماشین‌آلات پیشرفته‌ای استفاده می‌کنیم.

برای اطلاع از قیمت و مشاوره در مورد خرید با ما تماس بگیرید

برای اطلاع از قیمت و مشاوره در مورد خرید با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

نظرات مشتریان

علیرضا نورمحمدی

عایق الاستومری با کیفیت مناسب به سختی تو بازار پیدا می‌شه. بازار آیرون با آغاز فروش این عایق مشکل بزرگی رو از بازار حل کرد.

الهام شمسینی

یکی از نکات مثبت بازار آیرون ایجاد تنوع تو عایق های الاستومری مورد فروششه! تجربه خرید دل‌پذیری رو برام رقم زدن.

محمود حرنژاد

خدمات پس از فروش شرکت بازار آیرون در مورد عایق الاستومری بی‌نظیر بوده. مارو قانع کرد که برای خرید سایر محصولات هم بهشون مراجعه کنیم.

همه چیز درباره قیمت عایق الاستومری

عوامل موثر بر قیمت عایق الاستومری

در این قسمت میخواهیم به عوامل موثر بر قیمت عایق الاستومری بپردازیم. ضخامت عایق الاستومری یکی از مهم ترین عوامل موثر بر قیمت آن است. هرچه ضخامت عایق الاستومری بیشتر باشد، میزان مواد اولیه مورد استفاده در تولید آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین، طبیعی است که “قیمت عایق الاستومری” ضخیم تر نیز بیشتر باشد. همچنین، جنس عایق الاستومری نیز بر قیمت آن تاثیر می گذارد. عایق الاستومری از مواد مختلفی، از جمله NBR، EPDM، PVC و پلی اورتان ساخته می شود. همچنین به تفاوت عایق NBR و PVC میپردازیم. عایق الاستومری NBR از مقاومت و انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و در برابر رطوبت و مواد شیمیایی نیز مقاوم است. عایق الاستومری EPDM نیز از مقاومت و انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و در برابر رطوبت و اشعه UV مقاوم است. عایق الاستومری PVC از مقاومت و انعطاف پذیری کمتری نسبت به NBR و EPDM برخوردار است، اما قیمت آن نیز کمتر است. عایق الاستومری پلی اورتان از مقاومت حرارتی بالایی برخوردار است و برای عایق کاری در دماهای بالا مناسب است. عایق الاستومری  EPDM و NBR/PVC دو نوع عایق الاستومری هستند که برای کاربردهای ساختمانی و صنعتی استفاده می شوند. هر دو نوع عایق از سلول های بسته ای تشکیل شده اند که هوا را حبس می کنند و باعث کاهش انتقال حرارت می شوند. با این حال، تفاوت های اساسی بین این دو نوع عایق وجود دارد که هنگام انتخاب بهترین عایق برای کاربرد خاص خود باید به آنها توجه کنید.

خصوصیات و ویژگی‌های اثرگذار بر قیمت عایق الاستومری

تغییرات تقاضا و عرضه در قیمت عایق الاستومری چگونه است؟

تحلیل تغییرات تقاضا و عرضه در قیمت عایق الاستومری دیوار می‌تواند نقش مهمی در درک دینامیک قیمت‌های این محصول ایفا کند. افزایش تقاضا برای عایق الاستومری، به دلیل افزایش فعالیت‌های ساختمانی یا پروژه‌های تعمیر و نگهداری، ممکن است به افزایش قیمت‌ها به خصوص نرخ محافظ الاستومری منجر شود. افزایش تقاضا منجر به کمبود عرضه و تنش در بازار می‌شود که معمولاً با افزایش قیمت همراه است.

افزایش تولید و عرضه عایق الاستومری می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود. در صورتی که عرضه بیش از تقاضا باشد، رقابت در بازار افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان ممکن است قیمت‌ها را کاهش دهند تا مشتریان جذب شوند. توجه داشته باشید تغییرات در چرخه‌های ساختمانی، مانند فصول پر فعالیت ساختمانی یا رکود در بازار ملک، می‌توانند تقاضا را تحت تأثیر قرار دهند و در نتیجه تغییراتی در قیمت عایق الاستومری لوله ای و سایر آنها ایجاد کنند. همچنین نوسانات در اقتصاد، مانند رشد اقتصادی یا رکود، می‌توانند به تغییرات تقاضا و عرضه برای عایق الاستومری منجر شوند و در نتیجه تاثیری بر قیمت‌ها داشته باشند و توسعه تکنولوژی‌های جدید ممکن است به بهبود کیفیت و عملکرد عایق الاستومری و عایق فوم الاستومری منجر شود که در تغییرات تقاضا و عرضه و در نتیجه قیمت‌ها تاثیر گذار است.

 این نکته قابل توجه است که افزایش یا کاهش تعداد پروژه‌های ساختمانی بزرگ و کوچک می‌تواند به تغییرات تقاضا و عرضه در بازار عایق الاستومری منجر شود. و تغییرات در میزان مصرف عایق الاستومری در صنایع مختلف و تغییرات در تراکم مواد ممکن است به تغییرات تقاضا و در نتیجه قیمت‌ها انجامید.

برای درک دقیق‌تر تأثیرات این عوامل بر قیمت‌های عایق الاستومری، نیاز به تحلیل بازار و مطالعه منابع مرتبط با این صنعت دارید. همچنین، قیمت فوم الاستومری با توجه به عوامل مختلفی، از جمله ضخامت، جنس، برند و حجم خرید، متفاوت است. به طور کلی، قیمت فوم الاستومری در ایران در محدوده 1000 تا 5000 تومان به ازای هر متر مربع است.

 

کاربردها و مزایای عایق الاستومری چیست؟

عایق الاستومری یک نوع فوم الاستومری (سلول بسته) است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، در صنایع مختلف به عنوان یک عایق حرارتی و صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، عایق الاستومری که با استفاده از تکنولوژی مدرن و با استفاده از مواد مختلف تولید می‌شود، از جمله بهترین گزینه‌ها برای کاربردهای صنعتی و ساختمانی است. در این قسمت به برخی از کاربردها و مزایای عایق الاستومری پرداخته می‌شود:

 1. کاربرد در ساختمان‌ها: عایق الاستومری به عنوان یکی از بهترین عوامل حفاظتی در ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این عایق به دلیل مقاومت بالا در برابر رطوبت، مواد شیمیایی و آتش، امکان ایجاد عمران مقاوم و پایدار را فراهم می‌کند.
 2. کاربرد در صنایع نفت و گاز: در صنایع نفت و گاز، عایق الاستومری به عنوان یک عایق حرارتی برای لوله‌کشی و تاسیسات استفاده می‌شود. این عایق مقاومت بالایی در برابر دماهای مختلف دارد و می‌تواند از اتلاف انرژی جلوگیری کند.
 3. کاربرد در صنایع خودروسازی: عایق الاستومری در صنعت خودروسازی به عنوان یک عایق حرارتی برای موتورها و سیستم‌های خنک‌کننده استفاده می‌شود. این عایق می‌تواند از افزایش دما و احتمال خرابی تجهیزات جلوگیری کند.
 4. صرفه‌جویی در انرژی: عایق الاستومری به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت، از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند و به صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی کمک می‌کند.
 5. کنترل رطوبت: عایق الاستومری به دلیل ساختار سلولی منحصر به فردش، نفوذپذیری نسبتاً کمی به رطوبت دارد و از حمل‌ونقل رطوبت و آب جلوگیری می‌کند.
 6. نصب آسان: انعطاف‌پذیری بالای عایق الاستومری باعث می‌شود که نصب آن به سادگی انجام شود و به راحتی می‌تواند به سطوح نامنظم و منحنی پیوسته شود.

با توجه به این مزایا و کاربردها، عایق الاستومری به عنوان یکی از عوامل مهم در کاهش هزینه‌ها، افزایش بازدهی و حفاظت از تجهیزات و ساختمان‌ها، مورد توجه قرار گرفته و در صنایع مختلف به کار گرفته می‌شود.

کاربردها و مزایای عایق الاستومری

نکات مهم در خرید و قیمت عایق الاستومری چیست؟

پیش از اقدام به “خرید عایق الاستومری” از مراکز فروش عایق الاستومری لازم است بدانید که قیمت عایق الاستومری به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای مثال قیمت این عایق‌ها به دلیل اینکه نوسانات بسیار زیادی در بازار و شرایط اقتصادی وجود دارد، می‌توانند تفاوت داشته باشند. همچنین از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت این عایق‌ها می‌توان به نوع آن‌ها اشاره کرد چرا که این عایق‌ها در انواع مختلفی تولید می‌شوند. هنگام خرید عایق الاستومری، باید به نکات مهم زیر توجه کنید:

 • نوع عایق الاستومری: عایق الاستومری در انواع مختلفی، از جمله رولی، لوله ای و پشت چسب دار، تولید می شود. نوع عایق الاستومری مورد نیاز شما به کاربرد آن بستگی دارد.
 • ضخامت عایق الاستومری: ضخامت عایق الاستومری بر میزان مقاومت آن در برابر انتقال حرارت تأثیر می گذارد. هرچه ضخامت عایق الاستومری بیشتر باشد، مقاومت آن در برابر انتقال حرارت نیز بیشتر خواهد بود.
 • جنس عایق الاستومری: عایق الاستومری از مواد مختلفی، از جمله NBR، EPDM، PVC و پلی اورتان ساخته می شود. هر یک از این مواد دارای خواص و مزایای خاص خود هستند.
 • برند عایق الاستومری: برند عایق الاستومری نیز بر کیفیت آن تأثیر می گذارد. برندهای معتبر عایق الاستومری که از کیفیت و شهرت بالایی برخوردار هستند، محصولات با کیفیت بالاتری ارائه می دهند.
 • ضمانت نامه عایق الاستومری: ضمانت نامه عایق الاستومری نشان دهنده کیفیت و دوام آن است. عایق الاستومری با ضمانت نامه معتبر، خیال شما را از کیفیت و دوام آن راحت می کند.

با توجه به نکات ذکر شده، می توانید عایق الاستومری مناسب نیاز خود را با قیمت مناسب خریداری کنید. همچنین، فروش عایق الاستومری در ایران توسط شرکت های مختلفی انجام می شود. این شرکت ها انواع مختلفی از عایق الاستومری را با قیمت های مختلف به فروش می رسانند.

 

قیمت عایق الاستومری در مقایسه با سایر عایق ها

البته، همانطور که پرداختیم قیمت عایق الاستومری به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله نوع عایق الاستومری، ضخامت عایق الاستومری، جنس عایق الاستومری و برند عایق الاستومری به عنوان مثال، عایق الاستومری لوله ای معمولاً از عایق الاستومری رولی گران تر است. همچنین، عایق الاستومری از جنس NBR معمولاً از عایق الاستومری از جنس EPDM گران تر است.

عایق الاستومری در صنایع مختلف چه استفاده ای دارد

تأثیر عوامل اقتصادی بر تغییرات قیمت عایق الاستومری چیست؟

عوامل اقتصادی می توانند تأثیر مهمی بر تغییرات قیمت عایق الاستومری داشته باشند. این عوامل می توانند تغییرات ناگهانی و پایداری در بازار عایق الاستومری ایجاد کنند.

 

پیش بینی قیمت عایق الاستومری در سال های آینده

پیش بینی قیمت عایق الاستومری در سال های آینده، دشوار است. این امر به دلیل عوامل مختلفی است، از جمله:

 • عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی، از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و تقاضا برای عایق الاستومری، می توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت آن داشته باشند.
 • عوامل تکنولوژیکی: پیشرفت های تکنولوژیکی در تولید عایق الاستومری، می تواند منجر به کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش قیمت عایق الاستومری شود.

با توجه به عوامل ذکر شده، پیش بینی می شود که قیمت عایق الاستومری در سال های آینده به طور کلی افزایش یابد. این امر به دلیل افزایش هزینه های تولید و حمل و نقل عایق الاستومری، همراه با افزایش تقاضا برای این عایق است. با توجه به عوامل ذکر شده، پیش بینی می شود که قیمت عایق الاستومری در سال 1403 نسبت به سال 1402 به طور متوسط بین 10 تا 20 درصد افزایش یابد. این افزایش قیمت می تواند در انواع مختلف عایق الاستومری، از جمله عایق الاستومری لوله ای، عایق الاستومری رولی و عایق الاستومری پشت چسب دار، مشاهده شود.

البته، این پیش بینی تنها بر اساس عوامل ذکر شده صورت گرفته است و ممکن است در واقعیت با تغییراتی همراه باشد. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم در ایران در سال 1403 به طور قابل توجهی افزایش یابد، ممکن است قیمت عایق الاستومری نیز بیشتر از حد پیش بینی شده افزایش یابد.

آیا عایق الاستومری به رطوبت و آب مقاومت دارد

چه تفاوت‌هایی بین عایق الاستومری و عایق‌های سنتی وجود دارد؟

عایق الاستومری و عایق‌های سنتی هر دو برای کاهش انتقال حرارت و صوت استفاده می‌شوند. با این حال، بین این دو نوع عایق تفاوت‌های مهمی وجود دارد که تفاوت در ساختار و تفاوت در خواص میباشند. عایق‌های سنتی معمولاً از موادی مانند پشم شیشه، پشم سنگ، پلی استایرن و یونولیت ساخته می‌شوند. این مواد از الیاف یا دانه‌های کوچک تشکیل شده‌اند که در کنار هم قرار می‌گیرند. عایق الاستومری نیز از موادی مانند EPDM و NBR ساخته می‌شود. این مواد از سلول‌های بسته‌ای تشکیل شده‌اند که هوا را در خود محبوس می‌کنند. همچنین، عایق الاستومری نسبت به عایق‌های سنتی مزایای بیشتری دارد که به شرح زیر میباشد:

 • ضریب انتقال حرارت پایین‌تری دارد. این امر باعث می‌شود که عایق الاستومری برای کاهش انتقال حرارت کارآمدتر باشد.
 • مقاوم‌تر در برابر رطوبت است. این امر باعث می‌شود که عایق الاستومری برای کاربردهایی که در معرض رطوبت قرار دارند، مناسب‌تر باشد.
 • عمر مفید طولانی‌تری دارد. عایق الاستومری می‌تواند تا 50 سال دوام داشته باشد.

 

قیمت عایق الاستومری رولی و لوله ای چیست؟

عایق های الاستومری از جمله عایق های حرارتی و صوتی هستند که به دلیل مزایای فراوان، در صنایع مختلف کاربرد دارند. این عایق ها در دو نوع رولی و لوله ای تولید می شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. و قیمت عایق لوله ای الاستومری با قیمت عایق رولی متفاوت است.

قیمت عایق الاستومری رولی: قیمت عایق الاستومری رولی به عوامل مختلفی مانند ضخامت، عرض، طول، نوع روکش و برند سازنده بستگی دارد. به طور کلی، هر چه ضخامت عایق بیشتر باشد، قیمت آن نیز بالاتر می رود. همچنین، عایق های رولی با روکش آلومینیوم یا کاغذ کرافت قیمت بالاتری نسبت به عایق های بدون روکش دارند.

قیمت عایق الاستومری لوله ای: قیمت عایق الاستومری لوله ای نیز به عوامل مشابه عایق رولی بستگی دارد. علاوه بر این، قطر لوله نیز بر قیمت عایق تاثیرگذار است. به طور کلی، هر چه قطر لوله بیشتر باشد، قیمت عایق لوله ای الاستومری نیز بالاتر می رود.

برای خرید عایق الاستومری لوله ای و یا رولی ، می توان از فروشگاه های اینترنتی یا حضوری اقدام کرد. در هنگام خرید عایق، باید به کیفیت و ضخامت آن توجه کرد. همچنین، بهتر است از برندهای معتبر و شناخته شده خرید کرد. عایق های الاستومری از جمله عایق های با کیفیت و کارآمد هستند که در صنایع مختلف کاربرد دارند. قیمت این عایق ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در این مطلب به آنها اشاره شد.

قیمت عایق الاستومری رولی و لوله ای

خرید عایق الاستومری در بازار ایران چگونه است؟

خرید عایق الاستومری در بازار ایران به دو صورت عمده و خرده انجام می شود که به شرح زیر میباشد:

 • خرید عمده عایق الاستومری

خرید عمده عایق الاستومری معمولاً توسط شرکت های ساختمانی، پیمانکاران و سایر صنایع انجام می شود. این افراد معمولاً به دنبال خرید عایق الاستومری با قیمت مناسب و کیفیت بالا هستند.

برای خرید عمده عایق الاستومری، می توان از نمایندگی های فروش عایق الاستومری در سراسر کشور اقدام کرد. این نمایندگی ها معمولاً محصولات خود را با قیمت مناسب و کیفیت بالا ارائه می دهند.

 • خرید خرده عایق الاستومری

خرید خرده عایق الاستومری معمولاً توسط افراد عادی انجام می شود. این افراد معمولاً به دنبال خرید عایق الاستومری برای مصارف خانگی و شخصی هستند.

برای خرید خرده عایق الاستومری، می توان از فروشگاه های لوازم ساختمانی و سایر فروشگاه های عرضه کننده عایق الاستومری اقدام کرد. این فروشگاه ها معمولاً محصولات خود را با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول ارائه می دهند.

همچنین، در ادامه به بررسی نکاتی برای خرید عایق الاستومری می پردازیم:

 • کیفیت عایق الاستومری را بررسی کنید. عایق الاستومری با کیفیت بالا، باید دارای ویژگی هایی مانند مقاومت در برابر رطوبت، مقاومت در برابر آتش و عمر طولانی باشد.
 • قیمت عایق الاستومری را مقایسه کنید. قیمت عایق الاستومری در بازار ایران متفاوت است. قبل از خرید، قیمت عایق الاستومری را از چند فروشگاه مختلف مقایسه کنید تا بهترین قیمت را پیدا کنید.
 • گارانتی عایق الاستومری را بررسی کنید. بسیاری از تولیدکنندگان عایق الاستومری، محصولات خود را با گارانتی ارائه می دهند. خرید عایق الاستومری با گارانتی، می تواند خیال شما را از کیفیت محصول راحت کند.

با رعایت این نکات، می توانید عایق الاستومری با کیفیت بالا و قیمت مناسب خریداری کنید.

 

نتیجه گیری

عایق الاستومری یک لاستیک مصنوعی است که دارای ساختار سلول بسته یا سلول باز می‌باشد و به شکل رولی و لوله‌ای تولید می‌شود. این عایق با ویژگی‌های منحصر به فردی همچون انعطاف‌پذیری بیشتر، مقاومت به حملات حرارتی و رطوبتی، و کاهش هدررفت حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. عایق الاستومری در صنایع مختلف مانند صنعت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، و صنایع ساختمانی به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای حفظ انرژی و کاهش هزینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، با توجه به ویژگی‌های زیست محیطی آن، به حفظ محیط زیست نیز کمک می‌کند. برای انتخاب و استعلام قیمت عایق الاستومری مناسب، به نیازها و کاربردهای خاص خود توجه کرده و از عایق‌های با کیفیت و استاندارد استفاده کنید.

Call Now Button02168517000