coll action

قــیــمـــت تیـرآهــن

  • قیمت روز تیر آهن> تیرآهن ذوب آهن

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز تیر آهن > تیر آهن ذوب آهن

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
12
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
46/500/000
2
14
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
46/000/000
3
16
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
55/000/000
4
18
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
67/000/000
5
20
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
83/000/000
6
22
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
97/000/000
7
24
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
110/000/000
8
27
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
119/500/000
9
30
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
145/000/000
  • قیمت روز تیر آهن> تیرآهن ترک

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز تیر آهن > تیر آهن ترک

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
37/000/000
2
10
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
51/000/000
  • قیمت روز تیر آهن> تیرآهن فایکو

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز تیر آهن > تیر آهن فایکو

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
14
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
34/000/000
2
16
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
43/000/000
درخواست مشاوره

زهــرا راد

استعـلام و مشـاوره رایـگان

02168517000