خاموت چیست و چه نقشی در سازه‌ها دارد؟

خاموت، میلگردی است که به صورت خمیده در بتن قرار می‌گیرد و به عنوان میلگرد عرضی یا میلگرد تقویتی نیز شناخته می‌شود. این میلگردها در سازه‌های بتنی برای ایجاد مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در ایران، استفاده از آن ها در سازه‌های بتنی اجباری است. طبق مقررات ملی ساختمان ایران، در ستون‌ها باید از خاموت‌ های مارپیچ استفاده شود و در تیرها و دال‌ها باید از این میلگردهای پهلویی استفاده شود. در ادامه بیشتر شما را با این نوع میلگرد آشنا خواهیم کرد.

خاموت

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

قیمت میلگرد استیل

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت میلگرد استیل با ما تماس بگیرید​

خاموت چیست؟

خاموت، میلگرد فولادی است که به صورت عمود بر میلگردهای طولی در سازه‌های بتنی قرار می‌گیرد. در ستون‌ها، تیرها، دیوارها و سایر المان‌های سازه‌ای بتنی کاربرد دارند و دارای دو وظیفه اصلی هستند که با ایجاد یک شبکه بسته از میلگردهای عرضی، از خرد شدن بتن در اثر نیروهای برشی جلوگیری می‌کنند. این نوع میلگردها با مهار میلگردهای طولی، از کمانش آنها در اثر نیروهای پیچشی جلوگیری می‌کنند. 

همچنین در انواع مختلفی تولید می‌شوند که شامل ساده است و  این نوع از یک میلگرد فولادی مستقیم تشکیل شده است. نوع مارپیچ نیز از یک میلگرد فولادی مارپیچ تشکیل شده است که برای افزایش مقاومت پیچشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چیدمان این نوع میلگردها باید مطابق با نقشه‌های سازه و دستورالعمل‌های مقررات ملی ساختمان انجام شود. فاصله از یکدیگر، قطر و خمیدگی در مناطق مختلف سازه متفاوت است.

خاموت چیست؟

همه چیز در مورد خاموت

کاربرد خاموت در سازه های بتنی

خاموت نوعی میلگرد است که به صورت عرضی و عمود بر میلگردهای طولی در بتن آرمه قرار می گیرد. این نوع میلگردها وظیفه دارند که میلگردهای طولی را در کنار هم نگه داشته و از خم شدن و شکستن آنها جلوگیری کنند. همچنین در افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای برشی و پیچشی نقش دارند. کاربرد آن ها در سازه های بتنی به شرح زیر است:

 • جلوگیری از ایجاد و گسترش ترک در ستون و یا تیر بتنی: بتن به تنهایی مقاومت کمی در برابر نیروهای برشی و پیچشی دارد. خاموت ها با ایجاد یک شبکه میلگردی در داخل بتن، مقاومت سازه در برابر این نیروها را افزایش می دهند. این امر باعث می شود که ترک های ایجاد شده در بتن به صورت کوچک و محدود باقی بمانند و از گسترش آنها جلوگیری شود.
 • افزایش مقاومت سازه در برابر تنش های مورب، پیچشی، برشی و کشش سطحی: این میلگردها با ایجاد یک شبکه میلگردی در داخل بتن، مقاومت سازه در برابر تنش های مورب، پیچشی، برشی و کشش سطحی را افزایش می دهند. این امر باعث می شود که سازه در برابر نیروهای وارد شده از بیرون، مانند نیروهای ناشی از زلزله، باد و بارهای زنده و مرده، مقاوم تر باشد.
 • افزایش مقاومت فشاری و بهبود انعطاف پذیری ستون: در ستون های بتنی، با مهار کردن میلگردهای طولی، از خم شدن و شکستن آنها در اثر بارهای فشاری جلوگیری می کنند. این امر باعث می شود که مقاومت فشاری ستون افزایش یافته و انعطاف پذیری آن بهبود یابد.
 • جلوگیری از خم شدن میلگردهای طولی: میلگردهای طولی در اثر بارهای وارد شده از بیرون، مانند نیروهای ناشی از زلزله، باد و بارهای زنده و مرده، ممکن است دچار خمیدگی شوند. آن ها با مهار کردن میلگردهای طولی، از خم شدن آنها جلوگیری می کنند.
 • جلوگیری از حرکت میلگرد در زمان بتن‌ ریزی: در زمان بتن ریزی، میلگردها ممکن است از جای خود حرکت کنند. با مهار کردن میلگردها، از حرکت آنها در زمان بتن ریزی جلوگیری می کنند.

آن ها نقش مهمی در افزایش مقاومت و ایمنی سازه های بتنی دارند. استفاده صحیح از آن ها می تواند به بهبود عملکرد سازه در برابر نیروهای وارد شده از بیرون کمک کند.

کاربرد خاموت در سازه های بتنی

اجرای خاموت در سازه های بتنی

مراحل اجرای “خاموت” به شرح زیر است:

 1. مطابق نقشه های اجرایی، محل قرارگیری آن ها مشخص می شود.
 2. با استفاده از سیم آرماتوربندی به یکدیگر متصل می شوند.
 3. آن ها به طور کامل در داخل بتن قرار می گیرند.

برای اطمینان از اجرای صحیح، باید موارد زیر بررسی شود:

 • قطر آن ها مطابق نقشه های اجرایی است.
 • فاصله آن ها از یکدیگر مطابق نقشه های اجرایی است.
 • خاموت ها به تمام میلگردهای طولی مهار شده اند.
 • به طور کامل در داخل بتن قرار دارند.

در هنگام اجرا، باید نکات ایمنی زیر رعایت شود:

 • از استفاده از خاموت های زنگ زده، آسیب دیده، یا غیر استاندارد خودداری شود.
 • در هنگام خم کردن آن ها، از ابزار مناسب استفاده شود تا از شکستن آنها جلوگیری شود.

مزایای استفاده از خاموت در سازه های بتنی

خاموت در سازه های بتنی به عنوان آرماتور عرضی استفاده می شود و وظیفه اصلی آن جلوگیری از کمانش آرماتورهای طولی در اثر بارهای وارد بر سازه است. آن ها معمولاً از میلگردهای آجدار یا مفتول های فولادی ساخته می شوند و به صورت شبکه ای به میلگردهای طولی متصل می شوند.

مزایای استفاده از آن ها در سازه های بتنی عبارتند از:

افزایش استحکام سازه: یکی از مهمترین مزایای استفاده از آن ها در سازه های بتنی، افزایش استحکام سازه است. بتن ماده ای خمیری است که مقاومت کششی آن بسیار پایین است. در نتیجه، در سازه های بتنی، آرماتورها وظیفه تحمل بارهای کششی را بر عهده دارند. آن ها با جلوگیری از کمانش آرماتورهای طولی، استحکام سازه را در برابر بارهای وارده افزایش می دهند.

افزایش مقاومت سازه در برابر ترک خوردگی: ترک خوردگی بتن یکی از مشکلات رایج در سازه های بتنی است. ترک خوردگی بتن می تواند باعث کاهش استحکام و دوام سازه شود. خاموت ها با مهار آرماتورهای طولی، از ترک خوردگی بتن در اثر بارهای وارده جلوگیری می کنند.

افزایش دوام سازه: خوردگی آرماتورها یکی از عوامل اصلی کاهش دوام سازه های بتنی است. خاموت ها با جلوگیری از خوردگی آرماتورهای طولی، دوام سازه را افزایش می دهند.

افزایش پایداری سازه: در سازه های بتنی، آن ها با ایجاد شبکه ای از آرماتورهای عرضی، پایداری سازه را در برابر نیروهای جانبی مانند باد و زلزله افزایش می دهند.

مزایای استفاده از خاموت در سازه های بتنی

اهمیت استفاده از خاموت در سازه های بتنی

خاموت میلگردهای عرضی هستند که در بتن قرار می گیرند و نقش مهمی در افزایش مقاومت و استحکام سازه های بتنی ایفا می کنند. آن ها در برابر نیروهای برشی، خمشی، پیچشی و کشش سطحی مقاومت می کنند و از ترک خوردگی و آسیب دیدن سازه جلوگیری می کنند. اهمیت استفاده از آن ها در سازه های بتنی عبارتند از:

افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای برشی، خمشی، پیچشی و کشش سطحی: خاموت ها با اتصال میلگردهای طولی به یکدیگر، از آنها در برابر نیروهای برشی و خمشی محافظت می کنند. همچنین، خاموت ها از پیچش و بیرون زدگی میلگردهای طولی جلوگیری می کنند.

جلوگیری از ترک خوردگی و آسیب دیدن سازه: آن ها از ایجاد و گسترش ترک در سازه جلوگیری می کنند. ترک خوردگی می تواند باعث کاهش مقاومت و استحکام سازه شود و در نهایت منجر به فروپاشی آن شود.

افزایش مقاومت فشاری ستون ها: در ستون ها نقش تکیه گاه جانبی را برای میلگردهای طولی ایفا می کنند و از کمانش آنها جلوگیری می کنند. کمانش می تواند باعث کاهش مقاومت فشاری ستون شود.

جلوگیری از خم شدن میلگردها: از خم شدن میلگردهای طولی در هنگام بتن ریزی جلوگیری می کنند. خم شدن میلگردها می تواند باعث کاهش مقاومت سازه شود.

جلوگیری از حرکت میلگردها در زمان بتن ریزی: از حرکت میلگردهای طولی در هنگام بتن ریزی جلوگیری می کنند. حرکت میلگردها می تواند باعث کاهش مقاومت سازه شود.

کاربردهای میلگرد استیل و خاموت

میلگرد استیل و خاموت دو محصول فلزی هستند که کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند.

میلگرد استیل از آلیاژهای فولاد تولید می‌شود و دارای خواص مکانیکی و شیمیایی خاصی است. این میلگردها در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی مقاوم هستند و می‌توانند در محیط‌های خورنده مورد استفاده قرار گیرند. میلگرد استیل در صنایع مختلفی مانند ساختمان‌سازی، نفت و گاز، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاربرد دارد.

خاموت به صورت شبکه‌ای از میلگردها هستند که در داخل بتن قرار می‌گیرند و به بهبود مقاومت سازه در برابر نیروهای وارده کمک می‌کنند. در صنایع ساختمان‌سازی، عمرانی و راه‌سازی کاربرد دارند.

میلگرد استیل و خاموت دو محصول فلزی با کاربردهای گسترده هستند. این محصولات دارای خواص مکانیکی و شیمیایی خاصی هستند و قیمت میلگرد استیل و خاموت نیز متفاوت اند که آنها را برای استفاده در شرایط مختلف مناسب می‌سازد.

کاربردهای میلگرد استیل و خاموت

استفاده های همزمان از میلگرد ck45 و خاموت

میلگرد CK45 و خاموت دو محصول فلزی هستند که کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند. میلگرد CK45 یک نوع فولاد آلیاژی است که دارای استحکام و سختی بالا است. میلگرد CK45 و خاموت می‌توانند به صورت همزمان در کاربردهای مختلفی استفاده شوند. همچنین توجه به قیمت میلگرد ck45 بسیار اهمیت دارد که حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

استفاده همزمان از این دو محصول مزایای زیر را به همراه دارد:

افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای وارده: ترکیب میلگرد CK45 و خاموت باعث افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای وارده مانند بارهای ثقلی، بارهای جانبی و بارهای دینامیکی می‌شود.

افزایش دوام و ماندگاری سازه: میلگرد CK45 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی است. استفاده از این میلگرد به عنوان آرماتور اصلی باعث افزایش دوام و ماندگاری سازه می‌شود.

کاهش وزن سازه: میلگرد CK45 نسبت به میلگردهای معمولی سبک‌تر است. استفاده از این میلگرد به عنوان آرماتور اصلی باعث کاهش وزن سازه می‌شود.

تفاوت میلگرد vcn و خاموت

میلگرد VCN یک نوع فولاد آلیاژی است که دارای استحکام و سختی بالا است. این میلگردها از ترکیب آهن، کروم، نیکل و وانادیوم ساخته می‌شوند. میلگرد VCN در دو نوع VCN100 و VCN150 تولید می‌شود. میلگرد VCN100 دارای استحکام بالاتری نسبت به میلگرد VCN150 است. همچنین به قیمت میلگرد vnc در زمان خرید باید دقت شود.

خاموت نوعی میلگرد است که در ساخت بتن مسلح استفاده می‌شود. آن ها به صورت شبکه‌ای از میلگردها هستند که در داخل بتن قرار می‌گیرند و به بهبود مقاومت سازه در برابر نیروهای وارده کمک می‌کنند. میلگرد VCN و خاموت دو محصول فلزی با کاربردهای مختلف هستند. میلگرد VCN دارای استحکام و سختی بالاتری نسبت به خاموت است و برای ساخت سازه‌های فلزی کاربرد دارد. 

تفاوت میلگرد vcn و خاموت

مقایسه میلگرد st52 با خاموت

میلگرد ST52 یک نوع فولاد آلیاژی است که دارای استحکام و سختی بالا است. این میلگردها از ترکیب آهن، منگنز، سیلیسیم و کربن ساخته می‌شوند. میلگرد ST52 در دو نوع ST52-3 و ST52-4 تولید می‌شود. میلگرد ST52-4 دارای استحکام بالاتری نسبت به میلگرد ST52-3 است. توجه به قیمت میلگرد st52 از نکاتی است که در زمان خرید باید به آن دقت کنید.

میلگرد ST52 برای کاربردهایی که نیاز به استحکام و سختی بالا است، مناسب است. خاموت نیز برای بهبود مقاومت سازه‌های بتن مسلح کاربرد دارد.

سخن پایانی

خاموت ها در سازه های بتنی مختلفی از جمله تیرها، ستون ها، دال ها و دیوارها به کار می روند. در تیرها، آن ها وظیفه مهار آرماتورهای طولی و جلوگیری از خمش تیرها را بر عهده دارند. در دال ها نیز، آن ها وظیفه مهار آرماتورهای طولی و جلوگیری از ترک خوردگی دال ها را بر عهده دارند.

عدم رعایت نکات فوق می‌تواند باعث کاهش مقاومت سازه و افزایش خطرات ناشی از زلزله شود.

02168517000